Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Ejendomsskat

Ejendomsskat, også kaldet grundskyld, bliver som udgangspunkt opkrævet på baggrund af grundværdien

Læs mere om ejendomsskat

Hvad er ejendomsskat?

Du betaler ejendomsskat, også kaldet grundskyld, til Hvidovre Kommune af den grund du ejer.

 

Vurderingsmyndigheden hos Skat vurderer din ejendom pr. 1. oktober hvert år. 

 

Ejendomsvurderingen er et skøn, hvor Skat fastsætter din ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag for forbedringer. Ejendomsvurderingen har betydning for opkrævningen af ejendomsskat i Hvidovre Kommune.

Hvordan bliver ejendomsskatten beregnet?

Ejendomsskatten, også kaldet grundskyld, bliver beregnet af den laveste af to værdier:

 

ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer

eller

af den fastsatte grundskatteloftsværdi.

 

Hvidovre Kommune har fastsat en grundskyldspromille på 29,7 promille for skatteåret 2018.

På grund af loft over stigningen i den kommunale grundskyld betyder en ny vurdering ofte ikke noget for din skat med det samme.

 

Sammen med grundskylden opkræves der renovation, skorstensfejning mv. i 2 rater

 

• 1. rate skal betales senest den 5. januar 2018
• 2. rate skal betales senest den 5. juli 2018
 

Fastfrysning af grundskyld i 2018:

 

Der er vedtaget en reguleringsprocent på 6,5%.

Dvs. at beregningsgrundlaget for opkrævning af grundskyld kan stige 6,5 % ved uændret grundskyldspromille.

 

Der var fremsat et lovforslag om fastfrysning af grundskyld for 2018.

Lovforslaget var endnu ikke vedtaget, ved den årlige udsendelse af 'Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom 2018, og indgik derfor ikke i beregning af grundskyld ved udsendelsen.

 

Indefrysning af stigning i grundskyld:

 

I forbindelse med Regeringens boligudspil 'Tryghed for Boligejer', er der indført en midlertidig indefrysningsordning for stigningen i grundskyld, som gælder for årene 2018-2020.

 

Indefrysningen gælder kun for boligejere, dvs. parcelhuse, række-, kæde- og dobbelthuse, ejerlejligheder, sommerhuse mv.

Indefrysningen omfatter ikke udlejningsejendomme.

 

I slutningen af maj måned, blev der dannet nye ejendomsskattebilletter for 2018, for de berørte ejendomme.

 

Ejerne af disse ejendomme, vil automatisk få tilsendt en ny ejendomsskattebillet for 2018 til sin digitale postkasse i perioden 4. - 8. juni 2018.

Ejere som ikke er tilmeldt digital post, vil få den nye ejendomsskattebillet tilsendt med fysisk post i første halvdel af juni måned.

 

Hvis ejendommen er tilmeldt Betalingsservice, vil der automatisk blive sendt besked dertil. Hvis ikke, vil der ca. 10 dage før 2. rates forfaldsdato, blive fremsendt et girokort til hovedejers digitale postkasse.

 

Grundskylden for 1. rate 2018, blev opkrævet uden indefrysning, da lovgrundlaget på daværende tidspunkt ikke var vedtaget.

Derfor reguleres hele stigningen i grundskyld 2018, på 2. rate 2018.

 

Stigningen bliver indefrosset som et lån, der først skal indfries ved salg af ejendommen. Overgår ejendommen til ægtefælle, vil vedkommende samtidigt overtage lånet.

 

Lånebeløbet for hele ejendommen, vil fremgå af den seneste ejendomsskattebillet. Dog ydes der kun lån, hvis stigningen er over kr. 200 pr. ejer.

 

For at sikre en enkelt ordning, er det ikke muligt, at fravælge indefrysningen af stigningen i grundskyld, og det er heller ikke muligt, at indfri lånet i perioden 2018-2020, bortset fra, som nævnt, ved ejerskifte.

 

Der vil årligt blive sendt en opgørelse, der viser en specifikation af de indefrosne beløb.

 

 

Vores hus er nedrevet. Skal vi så stadig betale ejendomsskat?

Ja, ejendomsskatten (grundskyld) er en skat der vedrører grunden, uanset om den er bebygget eller ej.

Til gengæld er det muligt, at der kan være tale om fritagelse for betaling af ejendomsværdiskat. Her skal du rette din henvendelse til Skat på 7222 2828.

Min grund er blevet udstykket, hvornår kan jeg se det på ejendomsskatten?

Matrikulære ændringer, såsom udstykninger, ændringer i planforhold mv., kan efter at blive registreret, have betydning for ejendomsvurderingen. Ændringerne vil af Skat blive vurderet ved den kommende vurdering, som altid er pr. 1. oktober.

Vurderingen bliver offentliggjort i foråret herefter.

Denne ændring kommer til beskatning ved den ejendomsskattekørsel der ligger efter offentliggørelsen.

Eksempel: 

En matrikel udstykkes pr. 1. maj 2017.

Den vil blive vurderet pr. 1. oktober 2017

Den vil blive beskattet pr. 1. januar 2019