Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik. "Se vores cookiepolitik.".

Accepter cookies

 

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

Genoptræning
Du kan få tilbud om gratis træning, hvis du er svækket pga. sygdom

Læs om genoptræning og vedligeholdelsestræning

Genoptræning efter du har været indlagt

Hvis du efter en hospitalsindlæggelse vurderes at have behov for genoptræning, udarbejder hospitalet en genoptræningsplan, der sendes til kommunen. Hvis du har behov for såkaldt specialiseret genoptræning efter udskrivning fra hospitalet, varetages denne af regionen og finder sted på hospitalet. Al anden genoptræning varetages af den kommunale myndighed og finder sted på kommunens genoptræningscenter. Genoptræningen med genoptræningsplan ydes efter sundhedslovens bestemmelser.

Genoptræning uden du har været indlagt forinden

Hvis du har behov for genoptræning og ikke har været indlagt på et hospital, findes der mulighed for at modtage genoptræning efter serviceloven. Genoptræningen er målrettet borgere, der har fået en eller flere svækkelser af deres funktionsevne, som er opstået efterfølgende eller ikke er kommet frem i forbindelse med sygehusindlæggelse.

Vedligeholdelsestræning

Du kan få tilbud om vedligeholdelsestræning fra kommunen til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, hvis du har et særligt behov for det. Tilbuddet gives efter en konkret og individuel vurdering og skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er kommunen, der beslutter, om du skal tilbydes vedligeholdelsestræning, og hvilken form for træning der skal iværksættes.

Har du brug for kørsel

Hvis du er blevet visiteret til et kommunalt træningstilbud, kan du efter en individuel vurdering blive tildelt kørsel til og fra tilbuddet. Vurderingen af, om du tilbydes kørsel, foretages af terapeut i genoptræningen samtidig med, at du bliver tildelt en tid til genoptræning. Denne vurdering kan ændres i løbet af træningsforløbet.

BORGER.DK ANBEFALER OGSÅ

Læs også

På borger.dk

Andre sider

På Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside kan du bl.a. læse mere om, hvornår kommunen eller sygehuset har ansvaret for genoptræning, og om lovgivningen på området.

Lovgivning

Du kan læse om genoptræning i Sundhedslovens § 140 og 251 og i Servicelovens § 85 og 86.