Hvem er med?

Virksomheder

Alle virksomheder i området er inviteret med i netværket, og både store og mindre virksomheder er aktive.

Netværket er åbent for både grundejere og lejere på Avedøre Holme.

 

Grundejerforeningen

Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme varetager alene eller i samarbejde med Hvidovre Kommune medlemmernes fælles interesser og alle under en grundejerforening normalt hørende opgaver.

Foreningen forestår administrationen af de anliggender og udførelsen af de vedligeholdelsesarbejder, som foreningen alene eller sammen med Hvidovre Kommune har påtaget sig.

Læs mere om Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme på deres hjemmeside

 

Hvidovre Kommune

Fra Hvidovre Kommune deltager repræsentanter fra forskellige centre og afdelinger:

  • Plan- og Miljø
  • Vej og Park
  • Erhvervsteamet

Kommunaldirektøren og borgmesteren deltager også i udvalgte møder.

 

BIDdanmark

Netværket bliver faciliteret af BIDdanmark. Det er en model for privat-offentlig bysamarbejde, hvor alle parter byder aktivt ind.

I netværket på Avedøre Holme handler det om at styrke dialogen mellem virksomhederne og kommunen, om forskønnelse af området og om fælles løsninger på lokale udfordringer og opgaver.

Læs mere på BIDdanmarks hjemmeside.

 

Det siger medlemmerne:

Niels Kristian Holm, Logistikdirektør hos Lantmännen Schulstad

- Niels Kristian Holm, Logistikdirektør hos Lantmännen Schulstad:

- Det er altid givende med et netværk i nærmiljøet, og her er vi gode til at bakke hinanden op. Vi bruger hinanden og kan trække på hinandens kompetencer og netværk, og jeg synes også, at vi får skubbet nogle gode ideer frem. Derfor er det også vigtigt, at kommunen er med i partnerskabet, så vi møder opbakning herfra i stedet for barrierer. Jeg håber, at mange flere virksomheder har lyst til at være med.

Kasper Larsen, Kommerciel Direktør i KLS Pureprint A/S

- Kasper Larsen, Kommerciel Direktør i KLS Pureprint A/S:

Én af de gode ting ved partnerskabet er, at det er beslutningstagere, der er med om bordet, for så kan vi hurtigere agere på de ting, vi bliver enige om i gruppen. Det betyder meget, at kommunen er en aktiv del af processen og også har sat penge af til det. Det viser, at man vil noget med det, og det giver noget power til samarbejdet.

Jørgen Ditlev Jacobsen, Indehaver af JD Logistik A/S

- Jørgen Ditlev Jacobsen, Indehaver af JD Logistik A/S:

Den tætte kontakt til kommunen er en kæmpe gave for en virksomhedsejer som mig. Vi kan se, at der bliver rykket på nogle af de ting, vi tager op i partnerskabet, og som betyder noget for os. Derudover har jeg fået nogle gode relationer til andre virksomheder i området – og så giver det mig noget personligt, at jeg er med til at udrettet noget godt for området, fx med projektet om en øget biodiversitet.