Hvem er med?

Virksomheder

Alle virksomheder i området er inviteret med i netværket, og både store og mindre virksomheder er aktive.

Netværket er åbent for både grundejere og lejere på Avedøre Holme.

 

Industri- og Grundejerforeningen

Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme varetager alene eller i samarbejde med Hvidovre Kommune medlemmernes fælles interesser og alle under en grundejerforening normalt hørende opgaver.

Foreningen forestår administrationen af de anliggender og udførelsen af de vedligeholdelsesarbejder, som foreningen alene eller sammen med Hvidovre Kommune har påtaget sig.

Læs mere om Industri- og Grundejerforeningen Avedøre Holme på deres hjemmeside

 

Hvidovre Kommune

Fra Hvidovre Kommune deltager repræsentanter fra forskellige centre og afdelinger:

  • Plan- og Miljø
  • Vej og Park
  • Erhvervsteamet

Kommunaldirektøren og borgmesteren deltager også i udvalgte møder.