Om netværket

Avedøre Holme er i dag et af Danmarks største og mest velfungerende erhvervsområder – men det kan blive endnu bedre! Derfor er lokale virksomheder, Industri- og Grundejerforeningen samt Hvidovre Kommune gået sammen i et netværk for at udvikle og forbedre området.

Det er virksomhedernes ideer og interesser, der er den drivende kraft, men Hvidovre Kommune understøtter projekterne og hjælper med at føre dem ud i livet.

Der bliver holdt flere fælles netværksmøder om året, og hver gang deltager mellem 15-25 virksomheder samt repræsentanter for Hvidovre Kommune. Derudover er der nedsat forskellige arbejdsgrupper, hvor virksomhederne kan lægge kræfter i netop de tiltag, der har mest relevans for dem.

Vil du høre mere om netværket, så kontakt erhvervskonsulent Kaspar Nielsen på kcp@hvidovre.dk

 

Arbejdsgrupper:

Luk alle
Åbn alle

En gruppe på 20+ Avedøre Holme virksomheder er gået sammen om at blive selvforsynende med vedvarende energi. Analyser viser, at det kan lade sig gøre ved at opstille vindmøller og opsætning af solceller.

Vil du vide med om arbejdsgruppen for vedvarende energi eller kunne du tænke dig at deltage, så kontakt Kaspar Nielsen, erhvervskonsulent i Hvidovre Kommune på kcp@hvidovre.dk

 

Stort potentiale i grønt energi-projekt – skal din virksomhed være med?

Grønt energiprojekt viser stort potentiale – frygter ny lovgivning kan bremse det

I biodiversitetsgruppen arbejdes for at øge biodiversiteten på Avedøre Holme. Gennem arbejdsgruppens indsats er der indtil nu udlagt 16 hektar til naturområde, hvilket svarer til 5 % af det samlede areal. Der er bl.a. givet plads vilde blomster og natur, lavet braklægning og kvashegn samt opsat fuglekasser til mursejlere og tårnfalk.

Vil du høre mere eller være med i gruppen, så kontakt Kasper Larsen fra KLS PurePrint A/S på kl@kls.dk

 

Vilde resultater fra biodiversitetsprojekt

Virksomheder går i front: Naturindsats bliver fremhævet

 

Drikkevandsressourcen i Danmark er under pres. Derfor er vandforsyningsselskabet HOFOR og spildevandsvirksomheden BIOFOS gået sammen med en række virksomheder på Avedøre Holme om at udvikle et mere bæredygtigt vandforbrug til industri og erhverv, hvor renset spildevand leveres i forskellige kvaliteter til forskellige industrielle og erhvervsmæssige formål. Der kan fx være tale om vand til køling, befugtning, proces, vanding, spuling eller rengøring.

Vil du høre om mere samarbejdet eller ønsker du at være med så kontakt Erhvervskonsulent Kaspar Alex Nielsen på kcp@hvidovre.dk eller 93 51 62 55.

I branding-gruppen bliver der arbejdet med, hvordan vi kan gøre netværket mellem virksomhederne og kommunen mere kendt på Avedøre Holme, så vi kan få endnu flere virksomheder med. Og hvordan kan vi brande Avedøre Holme som Danmarks grønneste erhvervsområde til resten af Danmark og verden?

Hvid du vil vide mere om gruppen eller deltage, så kontakt kommunikationskonsulent Stina Felby Egerup på zsx@hvidovre.dk.