Vil du være med?

I første omgang har partnerskabet koncentreret sig om de to veje Jernholmen og Hammerholmen, og det har været en succes. Derfor er netværket blevet udvidet til at dække hele Avedøre Holme, så alle virksomheder i erhvervsområdet har mulighed for at være med.

Det er naturligvis gratis at være med i partnerskabet, og virksomhederne kan være med på det niveau, de ønsker. Det eneste krav er, at du byder ind med, hvad du synes, vi sammen skal gøre bedre – og lægger noget energi i at få det realiseret. Alle bidrager med det, de kan. 

Der bliver holdt 10 møder om året - et møde om måneden, undtagen i juli og december. Derudover bliver der løbende nedsat forskellige arbejdsgrupper, så du kan lægge dine kræfter i netop de tiltag, der har mest relevans for dig og din virksomhed.

Så kom og vær med til at sætte dit præg på Avedøre Holme – sammen kan vi gøre det til et endnu bedre sted at drive virksomhed.

 

Kontakt

Vil du vide mere, så kontakt:

Mikkel Niess, direktør i BIDdanmark, tlf. 6120 8102 eller mikkel@biddanmark.dk

Trine Fedreheim, specialkonsulent i Hvidovre Kommune, tlf. 3639 3037 eller tfx@hvidovre.dk