Resultater

Nogle af de gennemførte tiltag er blandt andet:

  • Fælles affaldsordning, som giver bedre priser til den enkelte virksomhed
  • Opmaling af cykelsti på Hammerholmen, som giver sikker transport til de medarbejdere, der cykler på arbejde
  • Såning af frø, plantning af træer og braklægning af både private og kommunale arealer for at fremme biodiversitet 
  • En hjemmesideplatform til dialog og ideudvikling mellem parterne i samarbejdet
  • Et tættere samarbejde mellem TEC’s uddannelseskonsulenter og de lokale virksomheder

Arbejdsgrupper er også i gang med at undersøge mulighederne for fælles vedvarende energi, bl.a. solceller og andele i vindmøller, ligesom der også ses på muligheden for delebiler og lokalt produceret honning.

Og der er plads til flere gode idéer!

Her kan du læse omtale af nogle af netværkets resultater.

 

Øget biodiversitet

Under BID-netværket er 19 virksomheder og kommunen gået sammen om at invitere naturen indenfor på Avedøre Holme – enten ved at så vilde blomster eller braklægge områder.

I alt 15 hektar – eller hvad der svarer til 5 % af det samlede erhvervsareal - er blevet udlagt til vild natur.

I sommeren 2023 fik undersøgt, om indsatsen har gjort en forskel for biodiversiteten – og det har den!

Læs mere om resultaterne af biodiversitetsindsatsen her

 

Pilotprojekt om affaldsløsninger

Nye affaldsregler betyder, at alle virksomheder nu også skal sortere deres husholdningslignende affald i samme 10 fraktioner, som vi kender fra vores private hjem.

Tre virksomheder på Avedøre Holme (Renta, Vest VVS og EUROGUM by Bang & Bonsomer) har som del af et pilotprojekt under BID Avedøre Holme fået hjælp til at lave brugbare affaldsløsninger, så de kan leve op til de nye affaldsregler.

Læs mere her og se de tre virksomheders affaldsløsninger her

 

Besøg af Miljøminister Lea Wermelin som hørte om netværkets indsats for at øge biodiversiteten på Avedøre Holme

Miljøminister Lea Wermelin besøgte i maj 2022 Avedøre Holme for at høre om netværkets indsats for at skabe en øget biodiversitet i erhvervsområdet.

Der er opsat skilte på Avedøre Holme for at minde bilister om at man skal lette foden fra speederen

Efter ønske fra virksomheder i området udførte Hvidovre Kommune fartmålinger på flere veje på Avedøre Holme, og resultatet viste, at der blev kørt for stærkt. Derfor er der nu opsat skilte for at huske bilisterne på at lette foden fra speederen.