Resultater

Nogle af de gennemførte tiltag er blandt andet:

  • Fælles affaldsordning, som giver bedre priser til den enkelte virksomhed
  • Opmaling af cykelsti på Hammerholmen, som giver sikker transport til de medarbejdere, der cykler på arbejde
  • Såning af frø, plantning af træer og braklægning af både private og kommunale arealer for at fremme biodiversitet 
  • En hjemmesideplatform til dialog og ideudvikling mellem parterne i samarbejdet
  • Et tættere samarbejde mellem TEC’s uddannelseskonsulenter og de lokale virksomheder

Arbejdsgrupper er også i gang med at undersøge mulighederne for fælles vedvarende energi, bl.a. solceller og andele i vindmøller, ligesom der også ses på muligheden for delebiler og lokalt produceret honning.

Og der er plads til flere gode idéer!

Her kan du læse omtale af nogle af netværkets resultater.

Besøg af Miljøminister Lea Wermelin som hørte om netværkets indsats for at øge biodiversiteten på Avedøre Holme

Miljøminister Lea Wermelin besøgte i maj 2022 Avedøre Holme for at høre om netværkets indsats for at skabe en øget biodiversitet i erhvervsområdet.

Der er opsat skilte på Avedøre Holme for at minde bilister om at man skal lette foden fra speederen

Efter ønske fra virksomheder i området udførte Hvidovre Kommune fartmålinger på flere veje på Avedøre Holme, og resultatet viste, at der blev kørt for stærkt. Derfor er der nu opsat skilte for at huske bilisterne på at lette foden fra speederen.