Pilotprojekt om affaldsløsninger

I et pilotprojekt gennem BID Avedøre Holme har tre Hvidovre-virksomheder fået hjælp til at finde en brugbar affaldsløsning, så de kan leve op til de nye affaldsregler.

Via rådgivningsvirksomheden Econet har de tre virksomheder fået en grundig gennemgang af deres affald og et overblik over mængden og typer af affald, som de producerer. Herefter har de fået hjælp til at finde en affaldsløsning, der passer til netop deres virksomhed.

Ideen bag har været at finde tre virksomheder, der ligner flere andre virksomheder i Hvidovre, så flest muligt kan spejle sig i og lære af det arbejde, der blev udført i pilotprojektet.

De tre virksomheder deler derfor deres affaldsløsninger i tre små film, som du kan se her:

Renta – har både værksted, vaskeplads, kontorer og kantine:

 

Eurogum by Bang & Bonsomer – har både kontorer og laboratorium, og er en af flere lejere i en større bygning:

 

Vest VVS – håndværksvirksomhed med både værksted og lager samt udekørende medarbejdere:

 

Det tjekker kommunen

Det er Hvidovre Kommune, der som tilsynsmyndighed skal tjekke, om de nye affaldsregler bliver overholdt. På et tilsyn tjekkes bl.a., om virksomheden har de nødvendige affaldsbeholdere og om de er overfyldte. Der følges også op på, om affaldet sorteres korrekt, og om der er indgået aftale med affaldsindsamlere om at få hentet affaldet – det er nemlig virksomhederne selv, der skal sørge for, at affaldet bliver hentet.

Få gode råd fra miljømedarbejder Helle Buus til din nye affaldsordning: